Skip links

POSLOVNI CILJI PODJETJA

V osmih letih od naše ustanovitve smo prehodili dolgo pot in lahko smo ponosni na naše izdelke. O dobrem delu priča zavidanja vreden seznam partnerjev, zanimivi dosežki in tudi naša finančna bonitetna ocena A2++.

V podjetju Mil Sistemika si želimo zanesljive in varne naravne rasti. Še naprej bodo naši glavni cilji: konkurenčnost, odličnost, zanesljivost in domensko znanje.

Glavni poslovni cilj podjetja je prerasti v malo podjetje z vsaj 2 – 5 miljoni letnega prometa in več kot 15 zaposlenimi. Poleg močnejše prisotnosti na obstoječih trgih (Evropa, Azija) pa načrtujemo tudi širitev na trge Severne in Južne Amerike.

O PODJETJU MIL SISTEMIKA D.O.O.

Mil Sistemika ima sedež v Ljubljani in zaposljuje inženirje elektronike ter razvijalce programske opreme iz Slovenije. Pri svojem delu sodeluje s primerljivimi podjetji iz svoje panoge ter na ta način prispeva k tehnološkemu razvoju Slovenije in večji gospodarski rasti.

Zaradi pričakovane širitve obsega dela v prihodnjih letih pa na trgu delovne sile pa stalno išče nove kadre. Podjetje je v zasebni lasti, manjši del lastninskih deležev pa je razdeljen tudi med ključne zaposlene v podjetju.

Navkljub ozki usmerjenosti podjetja v panogo obrambe in zaščite, programska oprema mil sistemike ni predmet prometa z obrambnimi proizvodi.

TRŽIŠČA IN MARKETING

Mil Sistemika trži svoje proizvode skoraj izključno preko svojih partnerjev. Na ta način lahko zagotovi učinkovito prodajo in podporo strankam na oddaljenih trgih, bližnjega vzhoda in jugo-vzhodne Azije.

Poleg razvite partnerske mreže, Mil Sistemika redno razstavlja na ključnih svetovnih sejmih v svoji stroki:
• DSEi, London – 1.600 razstavljalcev, 54 držav, 36.000 obiskovalcev
• Eurosatory, Pariz – 1.802 razstavljalcev, 63 držav, 57.049 obiskovalcev iz 94 držav
• ADAS, Manila – 143 razstavljalcev, 25 držav, 7.516 obiskovalcev iz 54 držav
Preko svojih partnerjev pa še na mnogih ostalih sejmih po svetu.

Zaradi svoje tehnične odličnosti, domenskega znanja in položaja na trgu lahko Mil Sistemika, v sodelovanju s partnerji, s svojimi proizvodi konkurira tudi največjim svetovnim podjetjem na tem področju. Narava strank, trg in način pridobivanja poslov pa na žalost narekuje izredno dolg prodajni cikel, ki lahko do končne sklenitve posla traja tudi več let. Posledica takšnega okolja so velika nihanja v denarnih tokovih in zamik med vložkom v prodajo ter dejanskimi prihodki. Prav zaradi tega Mil Sistemika išče in sklepa partnerstva s:

TEHNOLOŠKIMI PARTNERJI

PRODAJNIMI PARTNERJI

FINANČNIMI PARTNERJI

Šele skupaj s takšnimi partnerji lahko podjetje učinkovito obvladuje tveganja na trgu.

Return to top of page