Skip links

V kriznih situacijah (nesreče, poplave, potresi) je bistveno usklajeno ukrepanje države in lokalne skupnosti. Civilna zaščite, reševalcev, policistov, vojakov, gasilcev ipd., ki na terenu izvajajo naloge reševanja in pridobivajo informacije o stanju na terenu.

Če nimajo podatkov o obsegu nevarnosti/katastrofe ne morejo optimalno ukrepati zaradi česar so ogrožena življenja. Reševalci so po nepotrebnem izpostavljeni nevarnosti in dragoceni viri niso učinkovito izrabljeni. Mil Sistemika proizvaja vrsto proizvodov, ki omogočoja komuniciranje v kriznih pogojih, spremljanje situacije na terenu in učinkovito upravljanje z viri.

KRIZNO UPRAVLJANJE

IHTA

Programska oprema “IHTA” je namenjena kriznemu upravljanju in načrtovanju kriznega odzivanja, tipično na nivoju nacionalnega centra za krizno upravljanje. Zagotavlja tehnične, informacijske in telekomunikacijske pogoje za delo centra v okolju, ki lahko pomembno ogrozi nacionalno varnost. Zagotavlja informacijske in telekomunikacijske povezave za izmenjavo podatkov in informacij med državnimi organi in subjekti, vključenimi v krizno upravljanje, ter povezave za izmenjavo podatkov in informacij, skladno z mednarodnimi standardi.

Opravlja naloge na področju upravnih zvez ter naloge zbiranja, obdelave in hrambe podatkov. Glavne funkcionalnosti so:

 • Priprava in posredovanje ukrepov
 • Spremljanje izvanja in poročanje
 • Spremljanje situacije na terenu
 • Posredovanje podatkov iz avtomatskih sistemov (Brezpilotna letala ipd)

KOMUNIKACIJE

COMMS2

Programska oprema “COMMS2” je namenjena podatkovnemu kmuniciranju preko fiksnega, radijskega ali satelitskega omrežja. Omogoča usmerjanje prometa, avtomatsko retranslacijo in podpira množico radisjkih naprav, tako starejših s serijskim modemom, kot tudi novejših s podporo IP komunikaciji. Brez zanesljivih sredstev zvez in informacijsko-komunikacijske podpore je težko uspešno in predvsem varno posredovati na terenu. Radijska naprava ima z vidika varnosti za gasilca/reševalca enak pomen kot ga ima zaščitna obleka ali čelada.

 • Podatkovne komunikacije
 • Integracija različnih komunikacijskih sistemov
 • MESH Net topografija omrežja
 • Prenos videa

NAVIGACIJA IN SLEDENJE

BES IN PES

Programska aoprema “BES” in “PES” sestavljata sodoben računalniški sistem poveljevanja in kontrole namenjen vgradnji v reševalna ali izvidniška vozila. Pokrivata segment celotnega izvršnega dela sistema kriznega upravljanja in sta povezljiva s senzorskimi in drugimi merilnimi sistemi. Poleg integracije, ponujata tudi zmogljivo kartografsko podlago (GIS) in omogočata sledenje lastnim enotam in izmenjavo skupne situacijske slike z drugimi podobnimi sistemi.

 • Cestna in topografska navigacija
 • Sledenje vozil in opreme
 • Sledenje DMR Mototrbo, Hytera in TETRA radijskih naprav
 • Detekcija strupov in onesnaženj
 • Prikaz videa (kamere, brezpilotna letala ipd.)
 • Analiza terena
Return to top of page